Zondag 20 Januari 2019         Inloggen

SiteLock

NVP Neede
A.J.G. ter Weemepark
Van buitenverblijf met theehuis tot het huidige park.
Entree van A.J.G. ter Weemepark

In de najaarsvergadering van 1946 werd door wijlen J. Arendshorst het voorstel gedaan voor het opknappen van het thans zogeheten A.J.G. ter Weemepark, eigendom van mevrouw ter Weeme-Lewin, wonende te Bilthoven.

Zij reageerde bij navraag zeer positief op het aan haar gedane voorstel en vroeg, gezien de achterliggende doelgroep, 30 eieren per maand als vergoeding. Dat werd ingewilligd en uitgevoerd in een na-oorlogse periode waarin het< nog verboden was eieren te verzenden.

Vrijwilligers van de vijvercommissie

De vijver werd met N.P.V.-mankracht uitgebaggerd en afgerasterd met gaas. Er werden eenden op de vijver gezet, een duiventil met duiven geplaatst en een hok met cavia's bevolkt. Dit sloeg geweldig aan bij de Needse gemeenschap. In 1963 ging de wens uit naar de aanleg van een aangrenzend hertenkamp. De gemeente Neede kocht grond en plaatste de afrastering.

De laatste jaren zijn door de N.P.V.-leden de dierenverblijven vernieuwd of aangepast. Dit ten gunste van het welzijn van de dieren. De zogenaamde vijvercommissie, die het park en het hertenkamp onderhouden en de vele dieren bij toerbeurt verzorgen, kunnen er nu gemakkelijker werken. Het geheel trekt dagelijks veel bezoek.