A.J.G. ter Weemepark
In de najaarsvergadering van 1946 werd door wijlen J. Arendshorst het voorstel gedaan voor het opknappen van het thans zogeheten A.J.G. ter Weemepark, eigendom van mevrouw ter Weeme-Lewin, wonende te Bilthoven.

Entree van A.J.G. ter Weemepark

Zij reageerde bij navraag zeer positief op het aan haar gedane voorstel en vroeg, gezien de achterliggende doelgroep, 30 eieren per maand als vergoeding. Dat werd ingewilligd en uitgevoerd in een na-oorlogse periode waarin het< nog verboden was eieren te verzenden.

Vrijwilligers van de vijvercommissie